BBI banka dodijelila 100 stipendija djeci bez roditelja

BBI banka dodijelila je 100 stipendija učenicima i studentima Tuzlanskog kantona iz kategorije Fond "Sheikh Saleh Kamel".
09.06.2016 u 17:31
stipendije

Stipendije su dodijeljene u Centru za kulturu i informisanje u Srebreniku. Ukupno će iz Fonda Sheikh Saleh Kamel biti dodijeljeno 500 stipendija. BBI banka će uskoro u dnevnim novinama objaviti konkurs za dodjelu sljedećih 100 stipendija za Bihaćki region.

Stipendije su namijenjene djeci bez jednog ili oba roditelja, na teritoriji cijele BiH, a Komisija je prilikom odabira ocjenjivala, između ostalog, uspjeh u obrazovanju, kao i ukupne prihode i socijalni status domaćinstva.

Ovo su imena dobitnika stipendija za sjeveroistočnu BiH:

 • Zerina Ahmetagić
 • Adi Alibegović
 • Munira Alić
 • Nedim Avdibegović
 • Adnan Avdić
 • Edin Avdić
 • Aida Bajramović
 • Dženana Bajrić
 • Mervana Bećirović
 • Zijada Begić
 • Elma Bektić
 • Merisa Bleković
 • Aida Bojić
 • Midhat Buljubašić
 • Asim Crnovršanin
 • Samira Češkić
 • Mirsad Čikarić
 • Tarik Čorbić
 • Kadefa Dautbašić
 • Selmedina Dautbašić
 • Muamer Dedić
 • Nermina Delić
 • Marija Magdalena - Divković
 • Mahir Džafić
 • Jasmina Fejzić
 • Rifet Gazdić
 • Hajdar Golić
 • Alma Halilčević
 • Nejra Halilčević
 • Dževada Halilović
 • Sandra Hamzić
 • Alka Hasanbašić
 • Majda Hidić
 • Armin Hodžić
 • Dino Hodžić
 • Irma Hodžić
 • Kenan Hodžić
 • Merjema Hodžić
 • Sedin Hrbat
 • Zlata Hrvić
 • Edina Humić
 • Lejla Husić
 • Sead Ibranović
 • Adis Imamović
 • Haša Jašarević
 • Senija Joldić
 • Azemina Jusić
 • Ahmed Jusupović
 • Faruk Jusupović
 • Nihada Kadrić
 • Ajdin Karić
 • Amra Karić
 • Aldin Kovačević
 • Ernad Kucalović
 • Sanela Kurtić
 • Lejla Lisičić
 • Almedina Mahmutović
 • Ibrahim Mazalović
 • Razim Medinić
 • Admir Mehmedović
 • Rabija Memić
 • Adelisa Mešanović
 • Edina Mešić
 • Merima Meštrić
 • Janko Mirković
 • Elma Mrkaljević
 • Muhamed Muharemović
 • Asmir Mujić
 • Merisa Mujkanović
 • Ibrahim Mulahusejnović
 • Eldar Muratović
 • Nidal Musić
 • Zlatan Musić
 • Zlatka Musić
 • Neira Omerašević
 • Rabija Piragić
 • Aida Plavšić
 • Nermina Ramić
 • Edin Rizvanović
 • Amina Salihović
 • Zehrudin Salkić
 • Binasa Sarajlić
 • Elviš Sejdinović
 • Eldina Sinanović
 • Aiša Smajić
 • Jasmina Smajilović
 • Ahmedina Smajlović
 • Damir Smajlović
 • Hava Subašić
 • Denis Šahmanović
 • Ibrahim Šako
 • Emrah Šehić
 • Melisa Tabić
 • Ilma Tarabić
 • Merima Tulumović
 • Ibrahim Turić
 • Denis Uzunović
 • Maida Vikalo
 • Lejla Vinčević
 • Meldin Zukić