Djeci slabijeg imovinskog stanja besplatna užina

Djeca slabijeg imovinskog stanja iz Općine Centar u Sarajevu, imat će besplatnu užinu u školskoj 2017/18 godini.
26.09.2017 u 14:28
uzina

Za tu namjenu u općinskom budžetu za 2017. godinu izdvojeno je 85.000 maraka što pokazuje kontinuiranu brigu ove lokalne zajednice za djecu iz porodica slabijeg imovinskog stanja. Kao i prethodnih godina, osim učenika 11 osnovnih škola sa područja središnje sarajevske općine, besplatne đačke užine imaju i djeca iz Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju djece i Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor".

Općina Centar je za nabavku užina za 486 učenika za septembar izdvojila 7.765 KM dobavljačima koji dostavljaju užine školskim ustanovama.

- Službi za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica škole dostavljaju spiskove sa imenima učenika koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno koji ostvaruju pravo na dodatak na djecu koji je i jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na besplatnu užinu, na osnovu čega naša služba provjerava stanje na terenu i donosi odluku o ispunjavanju prava na ovaj vid pomoći. Za jedno dijete mjesečno se izdvaja po 16 KM za užinu i to 9 mjeseci u godini, s obzirom na to da se nabavka užina ne vrši za vrijeme raspusta - istakla je Belma Bašović iz Službe za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica, navodi se u saopćenju Općine Center.

Prema utvrđenim kriterijima najviše djece koja primaju besplatnu užinu dolazi iz osnovnih škola "Nafija Sarajlić" (132), "Alija Nametak" (69), "Hasan Kaimija" (54), JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju djece (52), "Hasan Kikić" (41), "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" (36), "Musa Ćazim Ćatić" (33), "Silvije Strahimir Kranjčević" (21), "Vladislav Skarić" (17), Osnovna škola Katoličkog školskog centra (15), "Isak Samokovlija" (9), "Safvet-beg Bašagić" (7), te iz Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor" besplatnu užinu dobija petero djece koja stanuju na području općine Centar.

(faktor)