Djevojčice i djevojke moraju više biti uključene u informacione tehnologije

U prostorijama Druge osnovne škole Srebrenik, obilježen je II po redu, Međunarodni dan djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT), Srebrenik 2017.
01.05.2017 u 08:40
nedim

Za one kojima je manje poznato ovaj Dan se u svijetu obilježava od 2011. godine u 150 zemalja diljem svijeta kroz razne manifestacije, radionice, tematske izložbe, okrugle stolove i slične događaje. Ovu inicijativu je pokrenula Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU) u sklopu globalnog cilja da se podigne svijest o važnosti osnaživanja i ohrabrivanja djevojčica i djevojaka da se uključe u obrazovne programe s fokusom na IKT ili da grade svoje karijere u ovoj oblasti.

Dan djevojčica u IKT se obilježava posljednjeg četvrtog četvrtka u mjesecu aprilu. S tom namjerom, ovaj događaj se kvalitetnim programom po drugi put obilježio i u Srebreniku. Na inicijativu Aktiva nastavnika/profesora informatike sa područja općine Srebrenik uz svesrdnu podršku JU Druge OŠ Srebrenik kao domaćina, realizovan je Okrugli stol i dvije radionice: - prezentovanje vještina i STEM radionica u programiranju mBotrobota.

Ovaj skup je bio kantonalnog karaktera, uz planove Organizacionog odbora da narednih godina isti obilježe u mnogo širem obimu sa većim brojem učesnika.

Gosti ovog skupa su bili odabrani po pozivu Aktiva nastavnika informatike općine Srebrenik. Na okruglom stolu učestvovali su po dvije učenice i nastavnici/e informatike iz 16 škola sa područja Tuzlanskog kantona (OŠ “Puračić” Lukavac, OŠ “Đuđevik” Živinice, OŠ “Gračanica” Živinice, OŠ “Grivice” Banovići, OŠ “Klokotnica” DobojIstok, OŠ “Kiseljak” Tuzla, OŠ “Gornja Orahovica” Gračanica, OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Gradačac, OŠ “Špionica “Srebrenik”, OŠ “Sladna” Srebrenik, OŠ “Rapatnica” Srebrenik, OŠ “DubokiPotok”Srebrenik, OŠ “Tinja” Srebrenik, OŠ “Podorašje” Srebrenik, Prva OŠ Srebrenik i Druga OŠ Srebrenik).

Ukupno je aktivno sudjelovalo 39 učenica. Nakon kvalitetne diskusije i aktivnog učešća u istoj, prisutni su donijeli sljedeće zaključke Okruglog stola:

1. Školovanje mladih naraštaja bi se trebalo po mogućnosti odvijati uz kvalitetnu primjenu informaciono-komunikacijskih tehnologija, čime bi i proces izvođenja nastave bio inoviran, prihvatljiv, interesantan, koristan i efikasan kako za samog učenika koji uči, tako i za nastavnika koji izvodi nastavu;

2. Digitalna kompetencija zauzima značajno mjesto među osam kompetencija koje je EU propisala da je bitna u evropskim školskim sistemima i potrebno je dati mjesto i u našem sistemu;

3. IKT predstavljaju dobar temelj za kreativnu i djelotvornu upotrebu znanja, a znanje i inteligentno korištenje informacija postaju ključni faktor za razvoj informacionog društva, koje time sve više prelazi u društvo znanja;

4. Žene nisu jednako zastupljene u IKT obrazovnim programima, te da od 1000 žena koje steknu visokoškolsko obrazovanje, samo njih 29 je sa diplomom informatike ili slične oblasti, a samo 4 rade u oblasti IKT;

5. Potrebno je više projektnih aktivnosti sa ciljem da se djevojčice-djevojke-žene motiviraju za oblast IKT oblasti, a pogotovo programiranja i programskih jezika;

6. Istaknuta je potreba kreiranja projekata o sigurnosti i zaštiti na Intenetu, kako bi se podigla svijest o potencijalnim opasnostima koje donosi Internet i društvene mreže;

7. Uputiti zahtjev prema Ministarstvu civilnih poslova BiH da se kreira Akademska i istraživačka mreža koja bi djelovala u području infomaciono-komunikacionih tehnologija, po ugledu na sve naše susjedne države. Nekada je postojao BIHARNET.

8. Uputiti zahtjev Ministarstvu nauke, kulture i sporta TK-a, da se izradi Strategija za informatizaciju osnovnih i srednjih škola kao i visokoškolskih ustanova;

9. Značaj informatike i tehničke kulture u nastavi je izuzetno veliki i svakim danom ima sve veći značaj. Ako možemo stvoriti nove programe i nove tehnologije onda možemo i promijeniti naš svijet.

10. Postoji potreba za osnaživanjem djevojčica, djevojaka i žena da se više uključe u IKT (organizovanjem ovakvih skupova to se postiže);

11. Da se nastavi sa obilježavanjem ovakvih datuma s uključivanjem-proširivanjem vanjskih saradnika-učesnika.

Na prvoj radionici učenice su kroz praktično demonstriranje stečenih vještina pokazale kako se kodira na code.org -grafičko kodiranje, radi u MS Office programima (Word, Excel, PowerPoint…) Qbasic, MS Paint, kreiranje video zapisa u Windows Movie Maker, Camtasia, Sony Vegas, … Kada je u pitanju druga radionica, učenice iz Druge OŠ Srebrenik, OŠ “Đurđevik”Živinice, OŠ “Grivice” Banovići, OŠ “Rapatnica” Srebrenik, OŠ “Gračanica” Živinice su prezentovale STEM vještine u programiranju mBotrobota.

U pitanju su najaktualniji sadržaji koji se nastoje implementirati u obrazovne sisteme, kako u regiji tako i u svijetu.

Predsjednik Organizacionog odbora mr.sc. Nedim Delić, inače nastavnik informatike u Drugoj OŠ Srebrenik je istakao da su dobili poziv od ITU (International Telecommunication on Union) da i ove godine obilježe ovaj datum. Prošlogodišnji događaj kao i ovogodišnji je registrovan kao jedan od značajnijih događaja u ovom dijelu Evrope, a koji se obilježava u organizaciji osnovnih škola.

“Ovo je za sada jedinstven skup koji se odvija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, a koji je u organizaciji nastavnika koji rade u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona. Pratio sam registraciju ovakvih događaja na stranici Telekomunikacijske unije, za sada su registrovana dva događaja. Jedan u organizaciji NVO iz Sarajeva, i drugi Srebreniku u organizaciji Aktiva nastavnika informatike i Druge osnovne škole Srebrenik” – istakao je Delić.

Poslije završenih radionica, upriličena je nagradna igra gdje je sponzor IMEL d.o.o Lukavac obezbijedio nekoliko nagrada, dok su sve učenice dobile i utješne poklone.

Na kraju su uručeni certifikati učenicama i njihovim mentorima, a na licima nije se moglo prikriti zadovoljstvo nakon izlaganja i demonstriranja stečenih vještina kod učenica, koje su s ponosom predstavljale škole iz kojih su dolazile.

(pressing.ba)