Hoće li biti on-line nastave u Tuzlanskom kantonu?

Ministar obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona, dr.sc. Elvis Baraković, danas se putem društvenih mreža oglasio po pitanju sve češće spominjane mogućnosti promjene trenutnog modela nastave u školama.
25.03.2021 u 14:05
skola nema

Do ovog momenta Ministarstvo obrazovanja i nauke TK nije dobilo nikakvu preporuku ili naredbu od Kantonalnog kriznog štaba o promjeni trenutnog modela nastave u osnovnim i srednjim školama.

O tome trebamo i moramo slušati struku i onog momenta kad dobijemo upute o eventualnom prelasku na online nastavu (ili neku drugu uputu) po istoj ćemo odmah postupiti – napisao je Baraković. Također je istakao da su obrazovne ustanove Tuzlanskog kantona spremne za uvođenje online nastave ukoliko za to bude potrebe, a o čemu je na jučer odžanoj sjednici putem izvještaja obaviještena i Skupština Tuzlanskog kantona. U izvještaju je između ostalog navedeno da su trenutno, sve redovne i paralelne osnovne i srednje škole Tuzlanskog kantona, izuzev privatne i vjerske škole su spremne na potpuno uvođenje online nastave putem Moodle platforme.

Privatna i vjerska škola se opredijelila, kao i prošle školske godine, na korištenje drugih alata i aplikacija (Google Classroom i Zoom aplikacije). Specijalne škole će ukoliko dođe do obustave redovne nastave koristiti druge raspoložive aplikacije, zavisno od mogućnosti učenika. Online nastava putem navedenih aplikacija bi se realizirala za učenike od petog do devetog razreda osnovne škole i za učenike srednje škole.