Konkursi za nastavnike u TK poništeni, novi neće biti gotov do početka nastave

Nedavno raspisani konkursi za prijem nastavnika u Tuzlanskom kantonu bit će poništeni i raspisat će se novi. Razlog je što u sada poništenom konkursu nije bio uključen Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i podzakonskih akata, koji proizilaze iz ovog Zakona.
15.08.2017 u 13:48
skola

- Ono što je dobro u poništavanju ovog konkursa jeste da će svi radnici, odnosno zaposlenici biti u jednakom položaju prilikom konkurisanja za pozicije za sljedeću školsku godinu, a ono što je loše jeste da su se pojedini kandidati se već odjavili i izgubili dio naknade za godišnji odmor i izgubili pravo na naknadu s biroa. S druge strane, konkursna procedura će ući duboko u deveti mjesec, kaže Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK.

Kada su u pitanju učenici, Terzić poziva direktore škola da angažuju one koji su ionako prvorangirani na listama dok se ne završi konkursna procedura.

Iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona saopćeno je da će Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta postupiti po zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, a uzimajući u obzir iste razloge koje je cijenila Vlada Tuzlanskog kantona te obavještavaju sve aplikante da će tekst poništenja konkursa i oglasa biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 16.08.2017. godine te da se prekida dalja procedura po navedenim konkursima i oglasu.

- Želimo napomenuti da kandidati koji su po konkursima i oglasu, koji će biti poništeni, priložili svu traženu dokumentaciju istu ne moraju prilagati u ponovljenim konkursima i oglasu kao i da će se moći podnositi nove prijave i vršiti dopuna ranije dostavljene dokumentacije i to na način predviđen tekstom ponovnih konkursa i oglasa, kaže se u saopštenju Ministartsva obrazovanja, nauke, kultuire i sporta TK.

(pressing.ba)