Nastavnicima potrebne stalne edukacije za bolje obrazovanje

Protekla dva vikenda (9. - 10. juni i 16. - 17. juni) u Sarajevu se održavao Seminar prosvjetnh radnika F BiH. Stručnom usavršavanju prisustvovalo je više od 50 prosvjetnih radnika iz Federacije BiH, koji su imali priliku slušati različite teme koje su danas veoma važne kada je obrazovanje u pitanju:
19.06.2017 u 09:48

• Saradnja škole sa užom i širom zajednicom kao preduslov za smanjenje vršnjačkog nasilja i maloljetničke delinkvencije“, predavač Prof.dr. Eledin Muratbegović - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu;

• “Djeca sa poteškoćama u razvoju – izazov obrazovnog procesa“, predavači dip.defektolozi olingofrenolozi Edinalda Jakubović i emrisela delić- Centar Vladimir Nazor Sarajevo ;

• “Teškoće u učenju, strategije i stilovi učenja, odgojno – obrazovni ciljevi u inkluzivnom obrazovanju” (kako olakšati rad nastavnicima i razrednim starješinama), predavač Dip. soc. radnik Amra Čeligija;

• Aktivno slušanje i Medijatori u nastavi, predavači profesorice RN Alma Smajović i Belma Dilberović – JU OŠ Meša Selimović Sarajevo.

Kakva je atmosfera na seminaru bila, najbolje govore impresije učesnika i predavača:

“S obzirom da živimo u 21. stoljeću, vremenu velikih promjena, nama, nastavnicima, potrebne su stalne edukacije kako bismo bili u toku savremenih tokova obrazovanja. Međutim, te edukacije su rijetke zato smo bili izuzetno sretni kada nam je jednu takvu edukaciju ponudilo Udruženje Bašlija koje je prepoznalo potrebe prosvjetnih radnika. Teme koje su obrađene na seminaru su stopostotno primjenjive u nastavi, a tiču se, pored rada sa djecom, i saradnje sa roditeljima kao i svim akterima uspješnog odgoja i obrazovanja djece. Od saradnje sa roditeljima, preko pozitivnih inkluzivnih priča pa sve do aktivnog slušanja i medijatora u nastavi, nizale su se teme koje smo sa zadovoljstvom slušali i smišljali kako da ih već u septembru primijenimo u svojim učionicama. Jedva čekam taj taj septembar”, kazala nam je Nermina Usejnovski, prof. B/H/S jezika i književnosti u JU Deseta osnovna škola Ilidža. Učesnica iz JU OŠ Ostrožac iz Cazina, rekla nam je:

“Nije bilo jednostano doći iz Cazina i prevaliti dug put do Sarajeva, ali vrijedilo je svakog koraka, jer smo imali odličan program i predavače. Uz podršku direktora škole i kolega, zajedno smo uspjeli nadograditi svoja znanja, osvježiti profesiju, ali svakako uživati u turističkoj posjeti Vrelu Bosne, Ilidži i Sarajevu. Tokom seminara uspjela sam vidjeti svoje prijatelje u Sarajevu, bila je to jedinstvena prilka da se sretnemo nakon dugog niza godina”.

"Bila nam je čast i zadovoljstvo da budemo edukatori na jednom ovakvom seminaru. Veoma smo zadovoljne organizacijom istog, a ono što nas je posebno dojmilo je pozitivna atmosfera među učesnicima, njihova sardnja i želja da aktivno slušaju i uče, to je odlika naše profesije. Ovim učešćem, dobile smo nove prijatelje i kolege, sa kojima ćemo razmjenjivati iskustva i nadograđivati naše znanje u cilju postizanja što boljih rezultata u našim učionicama", rekle su nam Alma Smajović i Belma Dilberović - jedne od predavača ovog seminara.

Seminar je bio u organizaciji UTIKUS “BAŠLIJA” (Udruženje za očuvanje tradicije i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva) Ilidža, Sarajevo.

(Džemal Hurić)