Škola u Seoni dobila nove prozore, projekat se nastavlja

UG Eko ˝Seona-Ratiš˝ i lokalna grupa za razvoj zajednice Seona, pokrenuli su početkom 2016. godine incijativu za uređenje škole u Seoni.
05.09.2016 u 17:27
seona

Školstvo u Seoni ima dugu tradiciju, i cijelo vrijeme od osnivanja prve škole, stanovnici Seone su ulagali trud i sredstva kako bi uslovi u školi u Seoni za odvijanje nastave bili što bolji.

Sadašnja školska zgrada nije značajno renovirana od vremena izgradnje, te su neophodna značajna sredstva kako bi se uslovi za boravak djece u školi doveli na zavidan nivo. 

Povodom toga, a znajući da ovaj problem nikako ne može riješiti sama lokalna zajednica, niti sama uprava škole ili sami roditelji, pokrenut je projekat pod nazivom ˝Zajedničkim snagama do uređenja škole u Seoni˝, a čiji je cilj da ujedini i animira sve potencionalne donatore koji bi mogli dati učešće u postizanju generalnog  cilja da škola u Seoni postane najljepša škola na prostoru općine Srebrenik.  

Do sada je urađena prva faza gdje je izvršena zamjena stolarije na učionicama u školi. 

Sredstva su prikupljena od  roditelja, članova UG Eko Ratiš, firme "BH Motors", te preko javnog poziva za aktivne zajednice gdje je  podršku dala i Fondacija tuzlanske zajednice.

Naredna faza projekta podrazumijeva zamjenu preostalog dijela stolarije, te zamjena ulaznih vrata na školi (za ulazna vrata su već obezbijeđena sredstva). 

Pored toga u narednom periodu na školi je neophodno rekonstruisati krov, unutrašnju rasvjetu, urediti vanjsku fasadu i prilagoditi, urediti jednu učionicu za djecu predškolskog uzrasta i nabaviti neophodna nastavna sredstva i pomagala. 

(pressing.ba)