Podrška samostalnog studijskom programu psihologije

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli pokrenuta je inicijativa za osnivanje samostalnog studijskog programa iz psihologije.
22.02.2016 u 18:01
ff

U vezi s tim održana je javna rasprava a blizu tridesetak prisutnih institucija dalo je podršku ovoj inicijativi, pa je za očekivati da se ubuduće razdvoje pedagogija i psihologija.

Mišljenja su bila u pravcu podrške pokretanju studija psihologije. Dakle, inicijativa je naišla na plodno tlo, tako da će inicijatori krenuti u daljnji postupak za osnivanje Odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od akademske 2017/2018. godine - navedeno je informaciji koju potpisuje prof. dr. Tamara Efendić-Spahić.

(pressing.ba)