Poznata cijena studiranja na Univerzitetu u Tuzli

Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za upis brucoša na Univerzitetu u Tuzli i trajat će do 29.juna za narednu akademsku godinu gdje je predviđeno da se upiše 2.845 studenata.
20.06.2016 u 17:32

Od 2845 studenata, koliko je planirano upisati, 1490 brucoša će se finansirati na teret budžeta Tuzlanskog kantona dok je 1255 studenata u statusu samofinansirajućih.

Predviđeno je da upiše i 100 vanrednih studenata, od čega 40 na Ekonomskom fakultetu i 60 brucoša na fakultetu za tjelesni odgoj i sport.

Samofinansirajući studenti plaćaju školarinu u iznosu od 900 KM po semestru na medicinskom fakultetu i akademiji dramskih i scenskih umjetnosti. Takođe 750 KM na fakultetu Elektrotehnike, Farmaceutskom, Mašinskom, Prirodno-Matematičkom, RGGF-u i Tehnološkom fakultetu. Nešto manje, 600 KM plaćat će studenti na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu, Ekonomskom i Fakultetu za Tjelesni odgoj i sport.

Izuzev obrazca prijave za upis, koji se može nabaviti u skriptarnici na Tehnološkom fakultetu, budućim studentima potrebno je:

- Originalno svjedočanstvo o završenom četverogodišnjem srednjem obrazovanju;

- Svjedočanstva za svaki razred posebno;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija cips lične karte;

- Stranim državljanima potrebna je kopija pasoša i uvjerenje o državljanstvu;

- za učenike boračke populacije potrebno je i odgovarajuće uvjerenje nadležnog organa;

Nakon 7. jula, istaknut će se studijski programi na kojima je preostalo mjesta za upis na durgom roku koji je planiran od 23. do 26. augusta, nakon čega ide i upis na fakultete.

 

(pressing.ba)