Rješenje nije u kreiranju odjeljenja s manjim brojem učenika

U zadnje četiri godine broj učenika u osnovnim školama se smanjuje godišnje za 11.161 ili 5,61%.
19.12.2017 u 15:51
djeca

Federalna je Vlada prihvatila informaciju o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj godini 2017./2018. u FBiH, koja će, s preporukama, biti upućena kantonalnim. U školskoj godini 2017./2018. u osnovnim školama u FBiH registrirano je u svih deset kantona ukupno 187.679 učenika, među kojima 20.579 polaznika prvih razreda.

Kada je riječ o srednjim školama, od ukupno 81.741 učenika, prvi razred upisalo ih je 20.197. Kako je u informaciji istaknuto, analiza za razdoblje od školske godine 2013./2014. do 2017./2018. pokazuje smanjenje broja učenika koji se upisuju u prvi razred osnovne škole za 561 ili 2,65%.

Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem potpun je u Bosansko-podrinjsko i Hercegbosanskom kantonu, a skoro potpun u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Osiguranje predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu značajno je radi smanjenja inicijalnih razlika među učenicima u predznanju i pripremljenosti za osnovnu školu, što doprinosi stvaranju jednakih mogućnosti za postizanje uspjeha za svu djecu.

Kako je navedeno na sjednici Vlade FBiH, smanjuje se i broj učenika upisanih u prvi razred srednjih škola te je od 2013./2014. do 2017./2018. manji za 1847 ili 8,38%. Među kantonima koje su prešle na devetogodišnje osnovno obrazovanje u školskoj godini 2004./2005. zabilježeno je značajno smanjenja broja učenika prvih razreda srednje škole u 2013./2014., kada je prva generacija učenika koji su završili osnovnu školu po devetogodišnjem programu upisala prvi razred srednje škole.

Ukupan broj učenika srednjih škola u FBiH je u razdoblju od 2013./2014. do 2017./2018. smanjen za 24.315 ili 22,93%.

Među preporukama koje će biti upućene kantonalnim vladama je i osiguranje dosljedne primjene Okvirnoga zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH koji propisuje devetogodišnje osnovno obrazovanje.

Djeci predškolske dobi treba omogućiti da budu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu, a potrebno je uspostaviti učinkovit sistem  evidentiranja djece koja ne upisuju osnovnu i srednju školu i koja napuštaju obrazovanje prije njegova završetka.

Preporučeno je i razvijanje i podržavanje programa naknadnog stjecanja osnovnog i srednjeg obrazovanja za odrasle bez kvalifikacije i osiguravanje sredstva za tu namjenu iz federalnog, kantonalnog i općinskih budžeta.

- Općine i kantoni svake godine u svojim budžetima trebaju osigurati dovoljno sredstava za besplatan prijevoz učenika osnovnih škola te za sufinanciranje nabave besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene učenike. S obzirom na kontinuiran trend smanjenja broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i neminovne posljedice viška prosvjetnog kadra, Vlada FBiH predlaže da problem viška kadrova ne bude rješavan kreiranjem odjeljenja s manjim brojem učenika, već njihovim uključivanjem, kao asistenata u nastavi, u programe edukacije i pripreme za rad u inkluzivnom obrazovanju, zaključeno je u Vladi FBiH.

(VL)