Tanja Dujić najbolji mladi naučnik u BiH

Tanja Dujić, docentica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dobitnica je ovogodišnje nagrade Danubius Young Scientist Award za najboljeg mladog naučnika iz Bosne i Hercegovine.
08.11.2016 u 19:45
tanja dujic

Ovu nagradu dodjeljuje Federalno ministarstvo za obrazovanje, istraživanje i ekonomiju Austrije (BMWFW) i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu (IDM). Nagrada se dodjeljuje mladim naučnicima iz 14 zemalja Dunavske regije (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Slovenija, Rumunija i Ukrajina) za izvanredna dostignuća u području njihovog istraživanja.

Kriteriji dodjele nagrade uključuju naučnu izvrsnost i inovativan pristup u akademskom radu, povezanost naučnog rada sa Strategijom Evropske unije za zemlje Dunavske regije, značaj istraživanja u međunarodnim okvirima i potencijal kandidata vezan uz objavljene radove u međunarodnim časopisima, učešće u projektima i uključenost u međunarodne naučno-istraživačke kolaboracije.

Cilj nagrade je da se istakne naučni rad i talent mladih istraživača i da se poveća vidljivost naučne zajednice u regiji. Kandidati za Danubius nagradu mogu biti istraživači iz svih naučnih disciplina. Istraživači se ne mogu sami prijaviti, već prijave šalju matičnim univerzitetima, koji onda nominiraju maksimalno tri kandidata, a evaluaciju i selekciju pristiglih nominacija vrši međunarodni stručni tim.

"Ja sam bila jedna od tri kandidata koje je nominirao Univerzitet u Sarajevu. Područje mog istraživanja obuhvaća ulogu gena, kao i lijek-lijek-gen interakciju u učinkovitosti i neželjenim efektima lijekova, posebno u terapiji dijabetesa tipa 2. Farmakogenetička istraživanja imaju veliku potencijalnu kliničku primjenu i u budućnosti bi mogla dovesti do individualnog pristupa u liječenju svake osobe na osnovu njenih gena, što bi značilo efikasnije i sigurnije liječenje svakog čovjeka", kaže Tanja Dujić za Radiosarajevo.ba.

Sretna i ponosna zbog dobitka nagrade naglašava kako je ovo, prije svega, priznanje za njen dosadašnji rad, kao i velika inspiracija i podsticaj za dalja istraživanja.

"Mislim da o dobrim primjerima ove vrste treba više govoriti. Trebamo biti svjesni da, iako je BiH mala zemlja, u njoj postoje naučnici koji učestvuju u velikim međunarodnim naučno-istraživačkim projektima, rame uz rame s vodećim naučnicima svjetskog ranga. Naš doprinos može biti značajan, a priznanja i promocija dobrih primjera su, također, podsticaj i ohrabrenje za sve naučnike iz BiH", izjavila je Dujić.

Svečana ceremonija dodjele nagrade održat će se u Kremsu u Austriji u okviru sastanka Dunavske rektorske konferencije.

(RS)