Univerzitet dobija direktora za finansije, sekretar nije više doživotan

Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona usvojili su novi Zakon o visokom obrazovanju u ovome Kantonu!
06.06.2016 u 17:34
Univerzitet

Danas usvojenim Zakonom o visokom obrazovanju,  izmjenjen je dio koji se odnosi na izbor rektora, kojeg bira i imenuje Senat Univerziteta. Tako će rektor u buduće na prijedlog Senata, davati saglasnost za izbor i imenovanje dekana fakulteta, za koje do sada nije imao ovlasti, jer je, po prethodno važećem zakonu, dekane biralo Nastavno-naučno vijeće fakulteta.

Uvođenje reda u finansijske tokove Univerziteta, trebalo bi da riješi pozicija „Direktor za finansije“. Danas usvojenim Zakonom o visokom obrazovanju, ukida se doživotna pozicija „Generalnog sekretara“ koji se po novom Zakonu bira mandatno.

Prema riječima kantonalnog ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Zlatana Muratovića, vrlo brzo može se očekivati usklađivanje drugih zakona sa Zakonom o visokom obrazovanju, kao i drugih podzakonskih akata, što znači da će novi Zakon o visokom obrazovanju pratiti i novi Zakon o Univerzitetu.

pressing.ba