Univerzitet u Tuzli promovisao 29 doktora nauka

Na Univerzitetu u Tuzli je promovisano 29 doktora nauka.
23.12.2016 u 16:01

Najviše doktora je promovisano u medicinskim naukama.

Ovo su imena promovisanih doktora nauka:

Sadat Kurtalić, Rasim Jusufović, Zoran Tošić, Nermina Kurtalić, Melika Avdagić Pirić, Edin Ostrvica, Damir Sabitović, Azra Džaferagić, Bilal Imširović, Aida Hamzić-Mehmedbašić, Samir Čustović i Adnan Aljukić (MEDICINA);

Edin Salkić, Selma Suljagić, (EKONOMIJA);

Vedran Stuhli (TEHNIČKE NAUKE - EKOLOGIJA);

Edisa Avdihodžić (TEHNIČKE NAUKE - PROCESNO INŽENJERSTVO ); 

Suad Širanović (BIOLOGIJA);

Samra Moranjkić (MATEMATIKA);

Adem Dautbašić (TEHNIČKE NAUKE - HEMIJA);

Sanja Bajgorić (TJELESNI ODGOJ I SPORT);

Midhat Osmić (TEHNIČKE NAUKE - MAŠINSTVO);

Vukašin Balta (TEHNIČKE NAUKE - GEOLOGIJA);

Rijad Arnautović (TEHNIČKE NAUKE - PREHRAMBENO INŽENJERSTVO);

Ilvana Trumić (HEMIJA);

Almira Mujkić (DRUŠTVENE NAUKE - DEFEKTOLOGIJA);

Mirza Memić (TEHNIČKE NAUKE-GRAĐEVINARSTVO); 

Nermin Tursić (PRAVO);

Elvir Ferhatbegović (TEHNIČKE NAUKE - RUDARSTVO);

Fahira Alić (HUMANISTIČKE NAUKE-LINGVISTIKA);

pressing.ba