Za pet godina 10.000 studenata manje

Studenata je sve manje u BiH a najveće smanjenje je zabilježeno u Tuzli.
12.05.2018 u 21:07

Kroz Izvještaj Ministarstva obrazovanja Federacije BiH, prije pet godina broj studenata u spomenutom entitetu bio je nešto veći od 67.000, a danas je tek nešto veći od 57.000. Znači, Federacija je u pet godina ostala bez 10.000 studenata i očekuje se kako će broj i dalje padati.

Najviše studenata prije pet godina bilo je na Univerzitetu u Sarajevu, čak 29.796. I danas ih ova visokoobrazovna ustanova ima najviše, ali je danas taj broj 28.422. Brojčano najviše studenata je izgubio Univerzitet u Tuzli. Prije pet godina bilo ih je 13.245, a danas samo 9994, znači čak 3251 manje.

Kada se ovaj podatak usporedi sa Univerzitetom u Bihaću, dobije se zaključak kako je iz Tuzle otišlo više studenata nego što ih ukupno ima u Bihaću. Naime, ovaj grad ima najmanju visokoobrazovnu instituciju u Federaciji u kojoj se danas obrazuje 2259 mladih ljudi. 

I nije problem samo to. Broj mladih koji žele steći visoko obrazovanje pada i zbog činjenice da visokoobrazovne institucije već godinama proizvode kadrove za zavode za zapošljavanje, odnosno u jako maloj mjeri prate kretanja na tržištu rada. Tako se događa da imamo vojsku pravnika i ekonomista koji godinama stoje na službama za zapošljavanje dok, s druge strane, imamo potražnju za variocima, konobarima i drugim strukovnim zanimanjima.

(VL)