Sloboda dvojici Ivana mora platiti blizu 100.000 KM!

FIFA je odlučila da FK.Sloboda mora platiti Ivanu Kostiću i Ivanu fatiću blizu 100.000 KM i to u roku od 30 dana.
16.11.2017 u 11:54
ivan fatic

Slobodi je na Prvostepenoj komisiji za licenciranje 20. juna oduzeta licenca za nastup u Premijer ligi zbog dugovanja prema bivšim igračima Ivanu Fatiću, Ivanu Kostiću, Damiru Mehidiću i Miljanu Govedarici, a dugovanja su iznosila više do 100.000 KM.

Nogometni savez Bosne i Hercegovine je nakon sjednice Drugostepene komisije, održane 29. juna, ipak dao uslovnu licencu Slobodi uz obavezu kluba da na račun NS BiH uplati depozit u iznosu od blizu 45.000 KM. Novac se do danas nalazi na računu saveza i nije prebačen na račun igrača.

Pošto su Fatić i Kostić strani državljani, za njihov spor sa Slobodom nadležna je FIFA. Na osnovu toga, FIFA je donijela odluku da se ovoj dvojici igrača isplati blizu 100.000 KM u roku od 30 dana. Odluku su jučer primili fudbaleri Kostić i Fatić, Sloboda i NSBiH.

Potraživanja Mehidića i Govedarice su pod nadležnošću NSBiH, tako da je još uvijek nepoznato kako će biti okončan njihov spor. Ova odluka FIFA-e koja se odnosi na Kostića i Fatića može poslužiti kao smjernica za rješavanje slučajeva onih igrača koji imaju bh. državljanstvo.

Zbog ove odluke FIFA-e Sloboda je u velikim problemima, jer sada može očekivati rigorozne sankcije ukoliko ne isplati novac. Sankcije se odnose na eventualno oduzimanje bodova, zabranu transfera igrača bez obzira na državljanstvo i, u najgorem slučaju, izbacivanje u niži rang takmičenja. Ostaje pitanje kako će postupiti i Komisija za licenciranje NSBiH koja ranije nije postupila prema važećim pravilnicima NSBiH, a što je ranije naveo i Sindikat profesionalnih fudbalera BiH.

(klix)