Nogometni savez educira trenere kroz online nastavu

Poštujući odluke nadležnih organa o sprovođenju mjera prevencije širenja koronavirusa, Centar za edukaciju trenera N/FS Bosne i Hercegovine je pokrenuo online edukaciju za trenere polaznike četvrtog semestra UEFA PRO kursa.
29.03.2020 u 12:49

Ovoj grupi je preostalo da završe još jedan semestar edukacije, nakon čega će ići na stažiranje u klubove liga "petice" i pripremati svoj diplomski rad, kao i završni ispit prije sticanja zvanja UEFA PRO trenera.

Teoretski dio nastave će se odvijati online putem video "ZOOM" platforme u narednih 12 dana sa početkom u 18 sati.

Već nakon prva tri dana online edukacije, svi su se treneri odazvali pozivu i izrazili veliko zadovoljstvo što u ovim danima izolacije mogu nastaviti sa svojom edukacijom. Osim redovnih predavača Centra za edukaciju trenera FSBiH, nastojat ćemo da se polaznicima UEFA PRO kursa, na ovaj način obrate i istaknuti stručnjaci iz prakse (Vinko Marinović, Nenad Bjelica, Miloš Miljanić, Slaven Musa idr.), kako bi dodatno podigli interes polaznika kursa, a samim tim i kvalitet edukacije.

Praktični dio nastave će početi kroz redovne seminare, čim se za to steknu uvjeti, a do tada će Centar za edukaciju realizirati onaj dio teoretske nastave putem online platforme.

pressing.ba