Nana Fata dobila bitku: Crkva se izmiješta iz avlije

Evropski suda za ljudska prava iz Strazbura donio je odluku da crkva iz avlije nane Fate Orlović mora izmijestiti.
02.12.2019 u 13:04
fata

Odluka je pravosnažna i sada se crkva mora izmjestiti u roku od tri mjeseca.

I Vlada RS-a dobila je pismeni otpravak presude. Troškove presude u dijelu koji se odnosi na isplatu odštete Fati Orlović u visini od 5.000 eura i po 2.000 eura za ostalih 14 aplikanata snosit će Republika Srpska.

- Da, dobili smo odluku kao i Srpska pravoslavna crkva. Isplata novčanog dijela presude nije sporna, možda bude i do kraja godine, ako ne, već početkom 2020. Što se tiče izmještanja crkve s privatnog posjeda, koliko vidim, postoji spremnost i da se to učini. Prema mojim informacijama, traži se lokacija na području općine Bratunac. Čini mi se da je postojala spremnost da se to učini još 2007. godine, postojale su i neke odluke institucija, ali to se nažalost kraju nije desilo - rekao je Slobodan Radulj, šef Kancelarije pravnog zastupnika RS-a.

(faktor)