Facebook poboljšao kontrolu privatnosti u aplikacijama

Facebook je još jednom promijenio značajke privatnosti.
05.05.2015 u 10:59
Facebook application

Ove promjene korisnicima daju veću mogućnost kontrole nad postavkama privatnosti u vanjskim (third-party) aplikacijama. Za razliku od starog sistema koji je aplikacijama dopustio da se služe širokim rasponom podataka o korisniku, novi sistem propisuje kako aplikacije moraju tražiti pristup listi prijatelja direktno od korisnika, a Facebook će sam odobravati aplikacije prije nego što one uopće budu mogle zatražiti bilo kakve podatke od korisnika. Postojeće aplikacije za koje Facebook utvrdi da su dobile pristup podacima koje im u biti nisu potrebne za nesmetano izvođenje, mogu izgubiti pristup tim podacima.

Facebook je predstavio i novu verziju svog sistema za prijavljivanje putem kojeg korisnici u posebnom izborniku mogu odabrati koje privatne informacije žele podijeliti, a koje ne. Korisnici koji već koriste određene aplikacije možda neće vidjeti nikakve promjene, s obzirom na to da su već prethodno dali dopuštenje za pristup podacima. Ukoliko to žele promijeniti, potrebno je ukloniti aplikaciju i zatim je ponovno instalirati, nakon čega se u postavkama mogu odrediti željena dopuštenja. U slučaju da pojedine aplikacije još nisu prešle na novi sistem, Facebook će to za njih učiniti automatski.

(pressing.ba)