Mobilni je postao naš novi "najbolji prijatelj"

Rezultati jedinstvenog istraživanja britanskih naučnika pokazali da gotovo trećina ispitanika više vremena provodi sa aparatom nego sa čovjekom.
19.06.2016 u 11:01
mobilni

Trećina korisnika spremna je da postavi svoje mobilne telefone ispred prijatelja. Sa druge strane, čak 93 odsto njih će bez razmišljanja dati PIN-kod svog mobilnog telefona, kada od njih to zatražite, dovodeći u rizik sigurnost svojeg "digitalnog najboljeg prijatelja".

Eksperiment u okviru kojeg je od učesnika traženo da prema redosljedu važnosti rangiraju određene ljude i predmete u svoje svojim životima, otkrio je da je 37 odsto ispitanika ocijenilo mobilni telefon kao više ili podjednako važan aspekt života u odnosu na bliske prijatelje. Rezultat ovog eksperimenta, koji su u ime kompanije Kaspersky Lab sproveli istraživači sa univerziteta Wrzburg i Nottingham Trent, ukazuje na to da mobilni telefoni imaju sve predispozicije da postanu važniji čak i od prijatelja.

U okviru eksperimenta, od učesnika je traženo da na dijagramu šahovske table postave slike koje predstavljaju određene ljude i predmete u njihovim životima, u odnosu na njih same. Dok su porodica, prijatelji i kućni ljubimci bili pozicionirani bliže ispitanicima u odnosu na mobilne telefone, mnogi drugi značajni ljudi u životima ispitanika, uključujući i ljude sa kojima svakog dana rade ili studiraju, bili su u sjenci njihovih digitalnih prijatelja.

Skoro trećina ispitanika (29 odsto) izjavila je da su im mobilni telefoni podjednako ili više važni od njihovih roditelja, dok je jednom od pet ispitanika digitalni uređaj bio važniji od partnera. Čak 17 odsto ispitanika uvrstilo je mobilne telefone u kategoriju od najvećeg značaja, iako je samo 1 odsto njih izjavilo da je mobilni telefon važniji od bilo čega u njihovom životu.

Uprkos vrijednosti koju korisnici pripusuju uređajima kao izvoru zabave, informacija i skladištenja podataka, učesnici u ovom eksperimentu bez mnogo razmišljanja otkrivali su informacije o PIN-kodu telefona, kada je od njih to zatraženo, dajući nepoznatim osobama pristup ličnim i osetljivim informacijama. Tokom eksperimenta, čak 93 odsto učesnika otkrilo je PIN-kod njihovog najboljeg digitalnog prijatelja, na zahtjev istraživača.

(agencije)